Proces

Werken aan een blijvend gezonde financiële positie is een proces. Inzicht in het verkrijgen van risico's is niet alleen cijfers vergaren, data modelleren en actuariële kennis toepassen. Dat is ook gevoel hebben om uitkomsten in perspectief te plaatsen. Dat is in gesprek gaan met het management. Dat is weten hoe het bestuur denkt en wat haar strategie en visie zijn. Dat is zorgvuldig en gepast omgaan met dilemma's. Dat zijn weer processen die voortdurend afstemming vragen met de accountant. Al deze processen moeten leiden tot een onafhankelijke actuariële verklaring. De kwalificatie 'goed' is de hoogst haalbare graad in de actuariële certificering. Tenslotte is 100% zekerheid geen risico meer. Met een mindere kwalificatie nemen we op de lange termijn geen genoegen. Kwaliteit is essentieel en permanente educatie is verplicht.

De actuarissen van Actwell zijn gelieerd aan Facet Actuarissen, een kwaliteitslabel voor de zelfstandige actuaris. Onafhankelijkheid en integriteit stellen we ons zelf als voorwaarde.

Spreekt onze werkwijze u aan?

Neem dan contact met ons op.