Expertise

Actwell is opgericht door Jan Voois. Deze succesvolle actuaris heeft een langdurige en aantoonbare ervaring op hoog beleidsmatig niveau. Dit geldt zowel in het internationaal Bank en Verzekeringswezen als voor de kleinere verzekeraars en verenigingen. Zijn visie is om complexe actuariële vraagstukken terug te brengen tot heldere en doordachte oplossingen. Oplossingen die het management op actuariële voorsprong zetten.
Een visie die binnen Actwell met volle aandacht wordt uitgewerkt. Actwell heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van:

• Actuariële certificering
• Overname
• Waardebepaling
• Risicomanagement

In de markt hebben we een onderscheidende naam opgebouwd bij schadeverzekeraars, levensverzekeraars en in de natura-uitvaartbranche. We brengen hier langdurig brede expertise in. We zijn voortdurend betrokken bij grote tot zeer grote overnameprojecten. We zijn de actuaris van de grootste koepelorganisatie van de uitvaartbranche in Nederland (en daarmee in Europa). Actuariële certificering is onze specialiteit en risicomanagement ons vak.


Heeft u op deze terreinen ondersteuning nodig?

Neem dan contact met ons op.