Missie

Onze missie is dat onze klant op elk moment aan zijn financiële verplichting kan voldoen.
Uw polishouder, ratingbureau, toezichthouder, aandeelhouder of lid moet weten dat het bij uw bedrijf financieel goed zit.
Zij baseren zich daarbij op basis van een juridisch afdwingbaar recht of op grond van moraal en fatsoen.

Uw streven is dus ook ons streven.

Actwell levert daarvoor de actuariële expertise.

Hebben we uw interesse?

Neem dan contact met ons op.